Bama GmbH jest częścią grupy Serafin, której filozofia sięga 150-letniej rodzinnej tradycji biznesowej. Kierując się naczelną zasadą „Odpowiedzialność poprzez tradycję”, Serafin inwestuje w firmy, aby je dalej rozwijać w harmonii ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Rozwój ten jest wspierany przez specjalistyczną wiedzę osób z rady doradczej: Prof. Dr. Bernda Gottschalk`a, Wolfganga Ley`a oraz Prof. Dr.Heinricha von Pierera.